Allmänna villkor för resa

PE & CO SVEDBERG AB


MC RESOR

Vi har resegaranti utfärdad av Kammarkollegiet.

Se "Resevillkor" och "Kompletterande information om resenärens skydd".

Allmänna villkor för resa.


Anmälan för deltagande:

Anmälan för deltagande görs via anmälningsformuläret på hemsidan.

Även Söndagsträffarna anmäls via formuläret på hemsidan.

Kryssa i önskad resa/aktivitet på formuläret.

När anmälningaavgiften är betald har du bokat resan och godkänt våra villkor.


Handlingar som ska tas med på resa:
För person;

Om du är förare måste du ha med dig giltigt körkort för fordonet som du använder på resan. Se till att körkoretet är giltigt i avsett land/länder.
För fordon;

Du måste ha med registreringsbeviset för aktuellt fordon (den blå delen som fås från Transportstyrelsen). Försäkringsbevis för fordonet ska medföras på resan. Kolla med ditt försäkringsbolag och säkerställ att du har rätt försäkring och att du har en försäkringshandling som är giltig i avsett land/länder.


Krav på fordonet:
Aktuellt fordon för resan ska vara servat och utrustat för den typ av resa som är aktuell. Tänk speciellt på att däckens slitmån ska klara den sträcka som är aktuell, helst med marginal. Fordonet ska också vara besiktigat, registrerat för trafik och försäkrat för de länder där resan genomförs. Tänk på att vagnsskadeförsäkring kan vara extra bra att ha vid längre resor. Även stöld, brand, glas och rättsskyddsförsäkring kan vara av värde att teckna om man inte redan har det. 


Försäkringar:
Du som resenär måste se till att du själv har lämpliga försäklringar t.ex en reseförsäkring och sjuk-olycksfallsförsäkring. Normalt har du en reseförsäkring i din hemförsäkring. Försäkringskassan kort är bra att ta med om man skulle behöva uppsöka sjukvården. Kontrollera att du har sjukvård via Försäkringskassan kort i avsett land. En separat olycksfallsförsäkring kan vara bra att teckna och att den även gäller för körning av motorcykel.

Reseföretaget PE & CO Svedberg AB tecknar inga försäkringar för deltagarnas personskydd eller deltagarnas ägodelar. Resenären har eget ansvar att teckna rätt försäkringar.


Särskilda resevillkor för resa och återbetalning:
Om deltagarantalet blir för få kan en resa ställas in. 

Du meddelas då om detta i god tid och så snart det är möjligt. Du får då tillbaka hela anmälningsavgiften och även slutbetalningen om den är inkommen till företaget.

Researrangören har rätt att ställa in resor av olika andra orsaker utöver att det blir för få anmälda. T.ex vid sjukdom eller annan oförutsedd händelse som hindrar arrangören att genomföra resan. Även vid sådana tillfällen återbetalas pengar enligt ovan angivna villkor.

Företaget godtar inte att betala tillbaka högre belopp än det belopp som inkommit från en resenär. Vilket innebär att ingen kompensation utgår när arrangören ställer in en resa. Arrangören kan även ändra rutt eller ändra boende om det föreligger svårigheter att genomföra resan enligt grundplanen. I dessa fall utgår ingen ersättning eller kompensation till resenären.


Resenären ska räkna med att boendena i vissa fall har enklare standard.


Det kan vara bra att teckna ett avbeställningsskydd via något försäkringsbolag. Ibland finns avbeställningsskyddet i hemförsäkringen eller att man utökar sin hemförsäkring så att den även täcker avbeställning av resor. I vissa fall kan även reseskyddet innehålla en olycksfalls- och sjukdomsförsäkring. Hör med ditt försäkringsbolag om vad just din försäkring ger för skydd. Komplettera vid behov.

 

Företaget tillhandahåller inte avbeställningsskydd eller reseförsäkring.


Företaget står inte för transport av motorcykel som av någon anledning har havererat och inte är körbar. 
Företaget står inte för persontransporter vid t.ex havererad motorcykel eller att man inte längre kan köra sin motorcykel vid exempelvis vid uppkommen sjukdom eller skada. Företaget assisterar på bästa möjliga sätt om något oförutsett inträffar. Om det innebär kostnader så har företaget rätt att få tillbaka dessa pengar av den resenär som förorsakat kostnaden för företaget.

Företaget har rätt att avvisa resenär som missköter sig. Detta utan återbetalningsskyldighet.


Betalning av resan:

Vid anmälan betalas en anmälningsavgift. Resterande belopp ska vara betalt enligt villkor för varje enskild resa. Angivet pris för resa inkluderar anmälningsavgiften. 

Anmälningsavgiften ska betalas in vid anmälan och räknas som bekräftelse av bokning och godkännande av företagets resevillkor. Anmälningsavgiften är en administrativ avgift och återbetalas inte om resenär avbokar resan. Slutbetalning av resa ska ske enligt de villkor som finns angivna för varje ensklid resa. Avbokningsregler kan variera mellan olika resor. Var god och läs vilka villkor som gäller för respektive resa.


Resegaranti:

Företaget har ordnat med resegaranti via Kammarkollegiet. Vilket innebär att du som resenär får tillbaka de pengar du betalt in till företaget i händelse av att företaget vid en konkurs inte kan genomföra resan.Följande information är standardinformation som företaget är skyldig att lämna:


De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. PE & CO Svedberg AB  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har PE & CO Svedberg AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Vi har ordnat vår resegaranti via Kammarkollegiet.

 

Transport som avses i texten ovan ingår inte i resan. Ni åker själv mellan de olika platserna på motorcykel och därmed sköter ni transporterna själv.


Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 kan ni läsa under

"Villkor" och valet "Kompletterande information om resenärens skydd."Betalning:

Betalning sker på företagets Swish 123-473 96 03 eller bankgiro 5281-5255.

Mottagare är PE & CO Svedberg AB.

Företaget är momspliktigt och innehar F-skattsedel.Väl mött!

Om ni har någon fråga eller fundering så ta gärna kontakt.

Med vänlig hälsning

Per-Erik Svedberg

070 554 85 89


© Copyright. All Rights Reserved.